Elisabeth Bergstrand-Poulsen

 
 
 

StatySTATY - ELISABETH OCH GERTRUD.


Vi skriver nu den 18 april 2017. Det näst intill ofattbara har hänt! EBP-sällskapet har fått ihop tillräckligt med bidrag, för att kunna beställa en bronsgjutning av den vackra gipsmodellen, som Niels Elley skapat.


Vi insåg ganska snart att vi måste undersöka intresset i närområdet. Var någon verkligen intresserad av att sponsra en staty i Långasjö? Vi ställde skrivelser till kommunen, sparbanken, pastoratet, församlingen, föreningar i socknen. Genombrottet kom, när Emmaboda Kommunstyrelse vid sitt sammanträde den 21/2 -17 beslöt att sponsra projektet med 50 000:-. Detta skedde dock inte utan diskussion, och vi känner stor glädje och tacksamhet över att två "långasjöpojkar" talade så väl för saken, att summan höjdes från 25 till 50 000:-. Nu var isen bruten och Långasjö Sockens Sparbanksstiftelse var inte sen att ställa upp med samma summa!!! Vi känner också stor tacksamhet mot familjen Bergstand i både Danmark och Sverige, som också vill lämna ekonomiskt bidrag. Även föreningar i Långasjö är villiga att bidraga. Också vårt eget lilla sällskap har satt undan en slant, efter Geijer-gåvan vi fick härom året.


Vi gläder oss naturligtvis över de ekonomiska bidragen, men ännu mer över att Elisabeth och Gertrud får så gott gensvar i bygden! Inte sponsrar man något, som man tycker är onödigt. Man kan brottas med tanken, om det verkligen är motiverat att satsa pengar på en staty, när nöden är så stor i världen. När vård, skola, omsorg går på knäna, när flyktingar sätter sina liv på spel i ranka båtar över Medelhavet.....


Samtidigt kan man konstatera, att i svåra tider, är det just kulturen som håller modet uppe. Elisabeth och Gertrud var båda mycket engagerade samhällsdebattörer på sin tid. De var verksamma under två världskrig. De var också populära författare. De antikvariska böcker som finns kvar är i stort sett sönderlästa. Nutida läsare av deras texter kan förvånat utbrista: Det här kunde ju varit skrivet idag!


Det kan inte vara fel att vårda sin historia. Bronsåldersrösen, byggnader, museer, hembygdsparker finns där som synliga bevis från vår historia. Vem vill vara historielös? Vad kommer vi att ha för minnen från vår tid? Digitala minnen, någonstans i ett moln?


Det ska bli fint att få stå vid Elisabeths och Gertruds lilla nätta monument och samtala med andra betraktare: skolbarn, besökande, turister, sockenbor.... Vad var det som var så speciellt med Elisabeth och Gertrud? Kanske kommer vi in på kvinnofrågor. Kanske samtal om konst och litteratur. Kanske drivkraften, att förverkliga sina drömmar......


Vi känner stor tacksamhet mot Niels Elley, som på ett så inkännande sätt har tolkat de två kvinnornas personligheter. Niels har också skött kontakten med bronsgjutaren i Tingsryd. Om ett halvår kan gjutningen förväntas vara klar. Vi återkommer med rapport på hemsidan.


Nu kommer slutklämmen: Kära läsare, medlem, stödjare! Vi har ännu inte nått vägs ände med finansieringen av statyprojektet. Även om själva gjutningsprocessen nu kan hjälpligt finansieras, återstår transporter, moms, montering, inskription, betalning för själva modellen, mm. Nu står vårt hopp till enskilda givare - kanske är du en av dem!


Vi har ett separat bankgiro, där vi bara tar emot gåvor till statyprojektet. Du kan sätta in ditt bidrag på bg 283-7227. Anonymt eller med namn.


Annika Hjalmarsson/ordf EBP-sällskapet